Najčastejšie otázky

Táto služba je určená hlavne pre používateľov Magenta a pre developerov rozšírení pre Magento. Používatelia Magenta sú podnikatelia ktorí prevádzkujú internetové obchody a pre ich správnu a efektívnu činnosť môžu potrebovať hotové softwarové riešenia pre rozšírenie funkčnosti Magenta. Kvalitné softwarové riešenia nie sú zadarmo, a aby ste mohli inštalovať komerčné riešenia priamo z prostredia Magenta developeri používajú naše služby. Tým že máte nalinkované rozšírenia priamo z Magento Connect, sú obchodníci chránení, pretože v prípade zistenia nedostatku niektorého rozšírenia Vás systém upozorní aby ste vykonali aktualizáciu.

Yes! We now support also Magento 2 composer packages. Just upload the package to our system, and you can sell it to the Magento2 customers.

Add to the composer.json our composer server:

"repositories": [
 { "type": "composer","url": "http://packages.magento.com/"}, 
 { "type": "composer", "url": "https://connect20.aveo-trade.cz" }
],You can do it also with command line:

composer config repositories.atconnect composer https://connect20.aveo-trade.czcomposer.json file should be located in your root Magento directory.

Then require your package.. You can do it for example by typing:

composer require atconnect/magento-two-language-sk-sk:2.*

This will add new line to your composer.json file: 

"require": {
  "atconnect/magento2-language-sk_sk": "*",
  ...

After that execute command

composer updateThe composer will ask for login and password. Please use API key name as username and API key password as your password.

Obchodník je osoba ktorá prevádzkuje systém internetového obchodu Magento.

Magento Community je software pre internetový obchod s otvoreným kódom ktorý je zadarmo. Výhodou Magenta je to, že je to jeden z najpoužívanejších sofwarov pre internetový obchod a je ho možné kustomizovať, tj vytvárať pre neho rozšírenia tretích strán.

Naša služba je poskytovaná zadarmo pre obchodníkov. Prostredníctvom našej služby si môžu zakúpiť rozšírenia od developerov.

Pre developerov naša služba stojí 10% z ich tržieb. Naše náklady sú na prevádzku tohto systému, hosting rozšírení a tranzakčné poplatky pri predaji rozšírení.

Systém výplaty funguje na základe Vami vystavených faktúr pre našu spoločnosť. Môžete nám faktúrovať aj každý deň, ale minimálna čiastka na faktúre musí byť vyššia ako 100 EUR alebo 2500 Kč. V zmluve je napísané, že máme 7 dní na spracovanie Vašej platby ale v skutočnosti je to podstatne rýchlejšie.

V prvom rade si musíte zakúpiť rozšírenie. Ak si ho zakúpite, musíte nastaviť IP adresu Vášho servera k zakúpenému rozšíreniu. Ak si nastavíte túto IP adresu správne, Váš server bude môcť pristúpiť ku rozšíreniu cez extension key.

Ak Vám expirovala licencia na používanie rozšírenia, musíte si ju znovu zakúpiť.

Všetky Vaše nákupy môžete vidieť v menu Obchodník > Zakúpené rozšírenia.

Spoločnosť Aveo Trade, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri so spisovou značkou C 160902 vedená u Městského soudu v Praze.
 
IČO: 29025648
IČ DPH: 29025648
Tel: +420607867879
Adresa: Čs. armády 371/11, PSČ 16000

Yes, of course. We have few Prezi presentations:

For developers

For Merchants

We need the IP address of your server with which your server receives information from internet. Please note that this may differ from the IP address you access your websites.

To get the IP address, please create simple script called ip.php:

<?php

echo file_get_contents("http://connect20.aveo-trade.cz/ip.php");

?>

If you access this script through your webserver, or run it through the console, it will show you your outgoing server IP address.

From console run: php ip.php